top of page

מחירון

הפסקת התקשרות/החזר כספים:
1. שני הצדדים רשאים להפסיק את ההתקשרות עד מועד החיוב החודשי (ה-10 בכל חודש), מוסכם בין הצדדים כי במקרה של סיום התקשרות במהלך השנה ייקבע סכום דמי הביטול ע״ס חצי מן העלות החודשית.
2. במידה וההודעה בדבר ביטול תינתן לאחר החיוב החודשי יחויבו ההורים בגין חודש זה, זאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש. 
3. את סיום ההתקשרות יש להודיע באמצעות המייל. תאריך שליחת המייל הוא הקובע את גובה ההחזר.
4. במקרים בהם הופסקה ההשתתפות בחוג לאחר ה-31/3, לא יהיה ניתן לבטל את הרישום לאותה שנת לימודים והתשלומים עד סוף שנת הלימודים ייגבו במלואם ללא החזר, פרט למקרים בהם נבצר מהלקוח להמשיך ולהשתתף בחוג מסיבות רפואיות מוכחות ו/או עקב מעבר דירה (בהצגת חוזה חתום). סעיף זה לא מתייחס לגילאי הגן.

5. לבנות המסיימות כיתה יב', לאחר ה-1/2/25 לא יהיה ניתן לבטל רישום לאותה שנת לימודים והתשלומים עד סוף שנת הלימודים ייגבו במלואם ללא החזר
6. במקרה של החזרת צ׳ק מהבנק מכל סיבה שהיא ו/או גריעת צ׳ק מהבנק - יחוייב הלקוח בעמלות עפ״י תעריפי הבנקים. יש להסדיר את התשלום שנדחה תוך 72 שעות מרגע ההודעה (יום שליחת המייל).

7. במקרה של סירוב עסקה בכרטיס אשראי (מכל סיבה שהיא) יחויב הלקוח להסדיר את התשלום שנדחה תוך 72 שעות מרגע ההודעה (יום שליחת המייל/הודעה הוואטסאפ/שיחת הטלפון).
8. דמי החוג ישולמו גם במקרה של היעדרות, למעט היעדרות בחוג בשל מחלה שנמשכה מעל ארבעה שבועות - באישור רופא.

9. אין החזרים עקב נסיעות לחו"ל.

10. אין החזרי תשלום על היעדרויות בחגים (ניתן להשלים שיעורים)

11. אין החזרים על כרטיסיות (נשים ובוגרות)

12. לא יתאפשרו הקפאות או החזרים באופן רטרואקטיבי, ולא יינתן החזר כספי בעבור היעדרויות.
13. חופשים: בחודשי החג יושלמו השיעורים המופסדים כך שחוגים המתקיימים פעם בשבוע יקבלו 4 שיעורים באותו חודש וחוגים המתקיימים פעמיים בשבוע יקבלו 8 שיעורים באותו חודש. לא יוחזרו כספים לתלמידות שלא הגיעו בחופשים ולשיעורי השלמה.

בנהלי הרישום לשנת 2024/25 ניתן לצפות כאן.

תשלום עבור חודשים ספט'-יוני

גיל

10 תשלומים של 250 ש"ח

 

 

10 תשלומים של 415 ש"ח מספטמבר עד יוני + תשלום אחד של 265 ש"ח ליולי 

10 תשלומים של 180 ש"ח

 

 

10 תשלומים של 250 ש"ח  

10 תשלומים של 140 ש"ח  

טרום חובה – כיתה א'

(פעם בשבוע)

כיתות ב'-יב'

(פעמיים בשבוע)

 

היפ הופ כיתות ו'-יב' (בנות הסטודיו) - פעם בשבוע

היפ הופ כיתות ו'-יב'/בלט קלאסי כיתות ג'-ד' (בנות שלא רוקדות בסטודיו)- פעם בשבוע

 

היפ הופ כיתות ו'-יב' (בנות הסטודיו שרוקדות גם בלהקה) - פעם בשבוע

 

50 שיעורים

תקף ל-12 חודשים

24 שיעורים

תקף ל-12 חודשים

12 שיעורים 

תקף ל-12 חודשים

6 שיעורים

תקף ל-12 חודשים

חד פעמי

סוג שיעור

60 ש"ח

 

70 ש"ח

1100 ש"ח

 

1250 ש"ח

330 ש"ח

 

390 ש"ח

600 ש"ח

 

700 ש"ח

נשים

 

בוגרות

2100 ש"ח

 

קלאסי - רז/נטע

פוינט - אילת/רז

ג'אז - פמלה

רפרטואר-

שני/טופז

 

 

מסלול בסיס

 

מסלול מתקדם

 

מסלול מקצועי

להקות-מסלולים

קלאסי - אילת/איתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע לשיעור

סה"כ לחודש

645 ש"ח

 

725 ש"ח

 

775 ש"ח

46 ש"ח

 

36 ש"ח

 

32 ש"ח

bottom of page